Strešný ventilátor DV

Výhody zariadenia:

  • 36 rôznych typov
  • prietok vzduchu do cca 35.000 m³/h
  • inovované veľmi tiché obežné koleso
  • vysoká účinnosť
  • 14 rôznych veľkostí obežných kolies, odstupňované podľa štandardného radu R20
  • široký sortiment príslušenstva
  • adaptér na výmenu starších typov strešných ventilátorov DV
  • prázdna skrinka modelov DV40/125 aj ako
  • strešná hlavica DLH strešné ventilátory zodpovedajú triede presnosti 2 podľa normy DIN 24166

Typový rad DV 30

 • Strešné ventilátory radu DV 30 s horizontálnym výfukom vzduchu sú určené na odsávanie bezprašného vzduchu a ostatných neagresívnych plynov a pár s teplotou od -20 °C do +40 °C.

  Na štvorcovej skrinke z pozinkovaného oceľového plechu sa nachádzajú dva oproti sebe ležiace výfukové otvory zakryté tvarovanou mriežkou na ochranu proti poveternostným vplyvom, z ktorých vychádza vzduch horizontálne bez vírenia.

 • Všetky strešné ventilátory sa dodávajú s kompletnou kabelážou a revíznym vypínačom.


Typový rad DV 40 – 125

 • Strešné ventilátory radu DV 40-125 s vertikálnym výfukom vzduchu sú určené na odsávanie bezprašného vzduchu a ostatných neagresívnych plynov a pár s teplotou od -20°C do +40°C.

  • Štýlová skrinka a základný rám sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu.    
  • Obežné koleso s radiálnymi, dozadu zahnutými lopatkami je vyrobené z hliníka s vysokou pevnosťou.    
  • Odvádzaný vzduch sa podľa typu konštrukcie vyfukuje zvisle vysoko nad strechu budovy. 

  Všetky strešné ventilátory sa dodávajú s kompletnou kabelážou a revíznym vypínačom.


 • V prípade záujmu o klimatizačné zariadenia značky WOLF, kontaktujte 

  Ing. Andrej Píš
  špecialista technických riešení VZT 

  mobil: 0903 290 546
  e-mail: pis(at)wolfsr.sk