Stenové vykurovanie gabotherm

Stenové  vykurovanie prostredníctvom relatívne vysokej teploty povrchu stien dosahuje rovnomernú teplotu vzduchu, ktorá môže byť výrazne nižšia ako pri klasickom vykurovaní. Takto sa dá dosiahnuť tepelná pohoda pri nižšej spotrebe energie (nižšia teplota vzduchu o 2-3 °C znamená úsporu až 15 %). Znižuje sa riziko vzniku alergií a prevádzka je maximálne hygienická. Okrem vynikajúcich úžitkových vlastností umožňuje ľahkú a rýchlu montáž.

Systém stenového vykurovania vytvára v priestore teplotne homogénne pole. Prináša maximálny komfort, pričom vertikálne rozloženie teploty v priestore je ideálne. Základným stavebným prvkom je plastová polybuténová rúrka s kyslíkovou bariérou. Tento materiál najlepšie vyhovuje všetkým požiadavkám na kvalitu a bezpečnosť. Je spoľahlivý, pretože je pevný a zároveň pružný a ohybný. Veľkou prednosťou je absolútna odolnosť voči korózii a veľká schopnosť tlmenia hluku v rozvodoch. Rýchla a jednoduchá montáž i komplexný sortiment prvkov a spôsob ich pripojenia znižujú náklady počas stavby či rekonštrukcie budovy.

 
Výhody, ktoré hovoria samy za seba:
 • Maximálna hygiena pri prevádzke, zvírený prach neznečisťuje steny ani tepelné plochy.
 • Možnosť použiť akýkoľvek nízkoteplotný zdroj tepla (tepelné čerpadlo, solárny článok, kondenzačná a nízkoteplotná technológia).
 • Zníženie spotreby paliva ako výsledok poklesu teploty vykurovacej vody.
 • Veľmi nízky objem vykurovacej vody v systéme - 0,5 l na 1 m2 výhrevnej plochy. Minimalizovaný priemer rúrok a zodpovedajúci objem vody umožňuje - a to je zatiaľ jedinečné v oblasti stenového teplovodného vykurovania - prekrytie rúrky jednovrstvovým omietnutím v ideálnom prípade len v hrúbke5 mm. Značne sa ušetrí čas potrebný na vykonanie prác a tým aj cena celej sústavy.
 • Vysoká variabilita regulácie, rýchla reakcia na regulačný zásah.
 • Minimalizácia vlhkosti stien, odstránenie plesní a mikroorganizmov. Mimoriadne sa zníži riziko vzniku alergií v obývacích priestoroch.
 • Prevádzka bez údržby. Po správnej inštalácii, vytemperovaní stien a dokonalom odvzdušnení sústavy nie je potrebný už žiadny ďalší zásah počas celej prevádzky.
 • Výhodné využitie v pamiatkovo chránených objektoch.
 • Jednoduchá montáž a inštalácia.
 • Pri použití rúrok gabotherm® nie je potrebné temperovať alebo kúriť ani pred ani počas omietania. Tým je systém nezávislý od následného omietania a iných stavebných prác. (rádovo minúty).

 

 

 

 • Ako funguje stenové teplovodné vykurovanie:

  • Pri klasickom vykurovaní radiátormi sa teplo dostáva do priestoru predovšetkým prúdením vzduchu - konvekciou. Zohrieva sa len vzduch, steny zostávajú chladné, prípadne sa zohrievajú veľmi málo a pomaly. Subjektívny pocit tepelnej pohody je závislý od teploty vzduchu a teploty stien, resp. plôch, ktoré ohraničujú miesto vášho pobytu.
  • Systém stenového teplovodného vykurovania dosahuje rovnomernú teplotu vzduchu prostredníctvom relatívne vysokej teploty povrchu stien, ktorá však môže byť výrazne nižšia než pri vykurovaní vykurovacími telesami. Preto sa dá stenovým vykurovaním dosiahnuť tepelná pohoda pri nižšej spotrebe energie (úspora až 10 % oproti klasickému vykurovaniu vykurovacími telesami). Subjektívne porovnateľná teplotná pohoda sa dá väčšinou dosiahnuť pri teplote vzduchu o 2 - 3 °C nižšej ako pri vykurovaní klasickými radiátormi. Zníženie teploty vzduchu o 1°C predstavuje úsporu nákladov na vykurovanie vo výške približne 3 %.
  • Systém stenového teplovodného vykurovania je založený na tepelných registroch pod omietkou alebo v sadrokartónových doskách. Polybuténovými rúrkami gabotherm® môže prúdiť vyhrievaná aj studená voda bez zásahu do koncepcie systému. Takto môže systém plniť aj funkciu klimatizácie, a to bez nepríjemného prievanu.

 • Produkty stenového vykurovania

  • Stenový a stropný systém WR8

   Stenový systém WR12

  • Stenový a stropný systém KPI 10


  Príslušenstvo

  • ZmieŠavacie súpravy

   univerzálny systém rozvodov vykurovania a vody

  • Regulácia

 • Polybuténová rúrka - špička v sálavých systémoch:

  • výborná ohybnosť umožňujúca bezproblémovú a rýchlu montáž
  • montáž možná aj pri nízkych teplotách (do -5°C)
  • kyslíková bariéra zabezpečujúca tesnosť prenikania kyslíku do systému
  • steny rúrky sú odolné voči usadzovaniu akýchkoľvek nečistôt a vodného kameňa


Ďalšie odporúčané produkty:
 •               Kondenzačné kotly

 •              Tepelné čerpadlá Wolf

 •         Rekuperačné vetranie CWL

 • Solárny systém Wolf