Školenia servisnej siete


Školenie servisnej siete na kotle Wolf pre rok 2017

 • Školenia nových servisných partnerov (SP) na kotle Wolf budú prebiehať v mesiacoch 05-06/2016 (jarné) a 09/2016 (jesenné) v termínoch uvedených nižšie.

   

   


Výberové kritéria a podmienky pre nových servisných partnerov Wolf pre rok 2016:


  • platné legislatívne oprávnenia pre vyhradené technické zariadenia (elektrika a plyn) podla vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  
  • povinné absolvovanie servisných školení v školiacom a prezentačnom centre Wolf pre ČR a SR v Brne (ČR), nasledovne:      
  • pre nových servisných partnerov školenie základné - autorizačné - v trvaní 2dni, poplatok podľa servisovanej kategórie.

  • základné IT vybavenie - multimeter, PC (notebook), prístup na internet, vlastný mailbox
  • povinný odber štartovacieho balíka náhradných dielov na údržbu za zvýhodnených podmienok (zľava, splatnosť) v hodnote podľa kategorie oprávnění.

  V prípade školenia viacerých technikov jedného partnera je povinný odber iba jedného štartovacieho balíka náhradných dielov.

  Poplatok je použitý čiastočne na pokrytie nákladov súvisiacich so školením a čiastočne ako autorizačný poplatok pre vykurovaciu sezónu 2016/2017.

   

  Bližšie informácie ohladne poplatkov (za školenie, balík ND) získáte u príslušného obchodno-technického reprezentanta vo Vašom regióne (viď kontakt nižšie). Podmienky budú stanovené do 30.4.2016.


 • Poplatok zahŕňa:      

  • poskytnutie kompletnej technickej dokumentácie - katalógy ND, servisnú dokumentáciu v tlačenej podobe (noví SP) resp. na CD-nosiči (všetci SP)    
  • občerstvenie, stravu a ubytovanie (1 noc) počas celého školenia

  Poplatok za školenie a štartovací balíček ND budú automaticky faktúrované do 14-tich dní od absolvovania školenia.  

 • Adresa a kontakt na Technologické centrum úspory energií Wolf (TCUEW):  

  Bauerova 10, Brno, Česká republika (vchod medzi bránami BVV 9 a 10)  
  Kontaktná osoba: Manager TCUEW, p. Zbořil: +420 724 126 427


 • Termíny autorizačných školení pre nových servisných partnerov Wolf pre rok 2016:

  jarné:
  18.-19.05.2016

  08.-09.06.2016

  jesenné:

  07.- 08.09.2016 - školenie z technických dôvodov zrušené

  21.– 22.09.2016

   

  Kapacita školení je 12 technikov.  

  Termíny sú spoločné pre obe krajiny ČR a SR.

  Váš záujem o servisnú spoluprácu, prosím, uplatnite cez prislušného obchodno-technického reprezentanta vo Vašom regióne, kontakty TU.

  Formulár prihlášky je možné stiahnuť TU.

   

   

 • Termíny  periodického preškolenia  servisných partnerov Wolf pre rok 2016:

  Systém preškolenia sa aktualizuje.