Zobrazenie zariadení Wolf

  • Návod:
    Pre správne fungovanie je potrebné, aby adresáre so zobrazením zariadení a súbor "Vyber zariadenia Wolf v PDF a DWG formate.xls" boli vždy v pôvodnom spoločnom adresári "Zobrazenie zariadeni WOLF v PDF a DWG formate" (premenovanie alebo premiestnenie jednotlivých súborov znefunkční prepojenie).  Tento súbor Vám umožní ľahšiu prácu s produktami Wolf, ktoré si môže ľahko zakomponovať do výkresov.