Tepelné čerpadlá 
Napíšte nám, poradíme Vám: dotacie(at)wolfsr.sk 

 

V rámci projektu Zelená domácnostiam, bude možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako je napr.  podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.

 

Požiadavky:

Inštalácie tepelných čerpadiel budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

V rodin

ných domoch:

 • ak inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

 

Registrované produkty a výška dotácie pre rodinné domy

 

Leták - Dotácie Wolf.pdf

 

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú:

 

 • tepelné čerpadlo;
 • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody;
 • zemné vrty;
 • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka);
 • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla;
 • montážne práce;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

 

Plánované sadzby a maximálne hodnoty poukážky

 • 370 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla.

 

 


Získajte maximálnu výšku dotácie s produktami WOLF
 • Splitové tepelné čerpadlo BWL-1S

   

   

 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda BWL

 • Tepelné čerpadlo soľanka-voda BWS

 • 5-ročná nadštandardná záruka

  nadštandartná záruka wolf