Predstavujeme vám Technologické centrum úspory energií Wolf

Technologické centrum úspory energií Wolf je prezentačným a zároveň školiacim centrom pre energeticky úsporné sytémy Wolf na Slovensku a v Českej republike. Aby si mohli návštevníci overiť naživo princíp inštalácie a regulácie precíznej nemeckej techniky, v prezentačnej časti centra môžu vidieť systémy Wolf a gabotherm®, ktoré tvoria produkty prepojené do ucelených zostáv. Technologické centrum úspory energií Wolf je najmodernejšie centrum svojho druhu pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu v krajine. Je zároveň miestom, kde zákazníci môžu nielen vidieť produkty a systémy Wolf a gabotherm naživo, ale kde získajú potrebné vedomosti a poradenstvo o princípoch, inštalácie, nastavení a údržbe tejto modernej nemeckej techniky. V strednej časti budovy je umiestnené moderné školiace stredisko, kde sa montážne firmy a servisní partneri školia v procesoch inštalácie a servisu produktov Wolf. Toto stredisko je dátovo prepojené s najvyšším podlažím centra, kde sa nachádza technologická miestnosť, ktorá zabezpečuje vykurovanie celej budovy. V rámci technologickej miestnosti sú nainštalované okrem kondenzačných kotlov Wolf aj tepelné čerpadlo vzduch - voda, solárny systém a zásobníky vody. Údaje z týchto zariadení sú prenášané priamo do školiaceho centra. V tomto priestore je aj oddelenie na praktickú ukážku systémov gabotherm®, kde si montážne firmy môžu vyskúšať inštaláciu nízkoteplotných sálavych sústav.

 

 

 

 

 

  • Nové myšlienky a inšpirácie

    V Technologickom centre úspory energií Wolf predstavujeme najmodernejšie energeticky úsporné systémy vykurovania, vetrania a klimatizácie.

  • Vzdelávanie a tréning

    Technologické centrum úspory energií Wolf je sídlom WolfAkadémie, vzdelávacej inštitúcie spoločnosti Wolf pre Českú a Slovenskú republiku. 

  • Kompetencia a poradenstvo

    Radi vám poradíme a navrhneme také riešenie, ktoré spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky na zabezpečenie požadovaného komfortu a tepelnej pohody, úspornú prevádzku a jednoduchú obsluhu.

  • Navštívte nás