S nami budete dostatočne pripravení 

Zmeny vo vykurovacej technike podľa smernice o ekodizajne (ErP)

 • Už od 90. rokov majú chladničky, umývačky riadu, práčky, rúry na pečenie, teda všetka biela technika, vlastný energetický štítok.  Neskôr k nim pribudli aj televízory, svietidlá a od septembra 2014 už aj vysávača. 

   

  Odteraz sú podľa smernice o ekodizajne predpísané požiadavky na minimálnu energetickú náročnosť i pre výrobcov zdrojov tepla, na vykurovanie, kombinovaných kotlov, zásobníkov/ohrievačov vody, čo znamená, že musia vyrábať energeticky úsporné zariadenia. Táto smernica platí jednotne pre celú Európsku úniu (EÚ 28) a štítok o energetickej účinnosti má poskytovať spotrebiteľom podporu a pomoc pri rozhodovaní o nákupe, lebo umožňuje jednoduché a prehľadné porovnanie produktov. 

   

  Skratka ErP znamená "Energy related Products", t.j. energeticky významné výrobky.

   

  Distribuční partneri, projektanti, predajcovia a montážne firmy musia v ponukách zákazníkom povinne uvádzať energetické charakteristiky výrobkov formou informačných listov a energetických štítkov


Povinnosti výrobcu:

 • Smernica o ekodizajne (ErP) a štítok energetickej účinnosti 

  Ktorých skupín výrobkov sa týka smernica ErP? 


  • Európska komisia prijala pre oblasť technických zariadení, ako sú kotly, tepelné čerpadlá, ohrievače vody do 400 kW a zásobníky/ohrievače vody do 2 000 l, rozhodnutie, že ich výrobcovia musia od 26. septembra 2015 ponúkať na predaj iba také zariadenia, ktoré zodpovedajú novým minimálnym požiadavkám na spotrebu energie a zaťaženie životného prostredia. Výrobca musí dodržanie smernice potvrdiť označením CE.

    

    

   Týka sa to týchto skupín výrobkov:

   • tepelné zdroje na vykurovanie (kotol, tepelné čerpadlo)
   • kombinované zariadenia (vykurovanie miestností a ohrev pitnej vody)
   • zásobníky/ohrievače vody
   • zostavy skladajúce sa z tepelných zdrojov na vykurovanie príp. kombinovaných kotlov, regulátorov teploty a solárnych zariadení
   • kombinované kotly (typ B1) < 30 kW napr. na výmenu v bytovom dome 
   • výrobky do 70 kW aj zásobníky/ohrievače vody do 500 l musia mať informačný list a energetický štítok.

    

    

    

  •  

    

    

    

    

    

    

    

   Smernica sa netýka týchto zariadení:

   • kotlov na biomasu
   • plynového, parného alebo vzduchového vykurovania
   • kogeneračných zariadení nad 50 kW
   • zdrojov tepla na vykurovanie nad 400 kW,
   • zásobníkov/ohrievačov vody nad 2 000 l

    

    


Povinnosti predajcov a montážnych firiem:

 • Čo to znamená pre distribútorov, projektantov, predajcov a montážne firmy? 

  Predaj, vystavovanie a reklama. 


  • Od 26. 9. 2015 nesmú uvádzať výrobcovia do obehu väčšinu nekondenzačných kotlov do 400 kW!

    

   Odporúčania týkajúce sa výmeny týchto výrobkov nájdete tu

   Výnimka: kotly, ktoré budú po 26. 9. 2015 na sklade u distribútora, predajcu alebo montážnej firmy sa môžu ďalej časovo neobmedzene distribuovať, prípadne inštalovať.

   Od 1. augusta 2015 sa môžu uvádzať do obehu iba zariadenia s vysokoúčinnými úspornými čerpadlami, kotly bez týchto čerpadiel sa do obehu nesmú uvádzať.

    

   Na novom výrobku musí byť umiestnený štítok.

   Energetický štítok musí byť umiestnený na vystavených zariadeniach viditeľne vpredu na zariadení. Pri predaji prostredníctvom montážnej firmy alebo iného predajcu musí byť koncovému zákazníkovi už pri ponuke poskytnutý alebo odprezentovaný informačný list a energetický štítok. Pozor: Porušenie tejto povinnosti sa bude stíhať a náklady s tým spojené ponesie vinník.

    

   Pri predaji zostáv, napr. kondenzačného kotla v kombinácii so solárnym termickým zariadením, nestačí označiť v prezentácii alebo ponuke štítkom jednotlivé komponenty, samostatný štítok musí mať celá zostava.

  • Pozor reklama!

   Od 26. septembra 2015 sa musí vo všetkých podkladoch určených pre koncového zákazníka (napr. leták, dokumentácia atď.) nachádzať informácia o energetickej účinnosti zariadenia. 

    

    

    

    

    

    

    

    


 • Účinnosť prehľadne 

  Čo presne sa uvádza na energetickom štítku zariadenia? 


  • Na každom energetickom štítku sa uvádza príslušná trieda energetickej účinnosti podľa stupnice od A++ do G (tepelné čerpadlá do D, zásobníky/ohrievače vody od A do G). Od augusta 2019 dôjde k ďalšiemu sprísneniu na A+++ do D, v prípade zásobníkov/ohrievačov vody od A+ do G. Pri nízkoteplotných tepelných čerpadlách štítok zároveň informuje o klimatickej zóne.

    

   Ďalej sa uvádzajú hodnoty ako akustický výkon a vykurovací výkon. V prípade kombinovaného zdroja tepla na vykurovanie a ohrev pitnej vody označujú triedy účinnosti obidve funkcie.

    

   Spoločnosť Wolf Slovenská republika s.r.o. prikladá k všetkým expedovaným výrobkom, ktorých sa úpravy týkajú, energetický štítok a informačný list, ktoré musia predajcovia a montážne firmy používať na označenie výrobku. Oficiálne štítky sa môžu používať až od 26. 9. 2015 s trojmesačným prechodným obdobím.

    

   Služba zákazníkom: všetky podklady budú našim partnerom k dispozícii na stiahnutie na našej webovej stránke. 

  • Príklad štítku pre tepelné čerpadlá 

    

    

    

    

    


 • Jednoduchosť a spoľahlivosť 

  Výhody, ktoré ponúka Wolf ako dodávateľ komplexných riešení: štítok pre zostavy


  • Každá ponuka na zostavu musí podobne ako pri jednotlivých zariadeniach obsahovať údaj o triede energetickej účinnosti. Preto musí byť na zostave viditeľne umiestnený štítok a vystavený informačný list.

    

   Za zostavu sa považuje už aj zdroj tepla spojený s reguláciou.

    

   Za umiestnenie štítka zodpovedá distribútor, predajca, odborná montážna firma.

   Wolf ako dodávateľ komplexných produktových zostáv z oblasti vykurovania, klimatizácie, vetrania a solárnych zariadení vám mimoriadne uľahčí výpočet a označenie zostáv. Informačné listy a energetické štítky vopred nakonfigurovaných zostáv Wolf máme totiž pre vás pripravené (spolu so všetkými podkladmi pre jednotlivé komponenty). 

  • Znamená to, že informačné listy aj energetické štítky môžete predložiť pri vypracovaní ponuky zostavy.

    

   Odbremeníme vás tak od náročného vyhľadávania a sumarizovania zostáv: pre vás to znamená časovú úsporu a pre vašich zákazníkov istotu.

    

   Napriek tomu si zachováte možnosť pružne projektovať individuálne zostavy Wolf a zariadenia kombinovať. Umožní vám to nový portál energetickej účinnosti Wolf (Wolf-ErP Portal). Pomocou neho si sami vypracujete ten správny štítok pre zostavu, tak aby zodpovedal navrhnutému systému Wolf. Jednoduchšie a bezpečnejšie to ani nejde. 


  • Zhrnutie: 

   Tri cesty na výpočet energetickej účinnosti zostáv

    

   1.  Sami si urobíte výpočet na základe informačného listu ručne, pomocou ErP softvéru alebo pomocou iných oprávnených osôb.

    

    

   2. Zostavy od spoločnosti Wolf: 

   • všetky podklady máte kompletne a ihneď k dispozícii
   • žiadne náklady na softvér
   • odpadajú prípadné náklady za výpočet oprávnenou osobou

    

    

   3. Spočítate zostavy Wolf pomocou Wolf-ErP-portálu 

   • výpočet všetkých zostáv Wolf
   • žiadne náklady na softvér
   • odpadajú prípadné náklady za výpočet oprávnenou osobou

    

    

    

  •  

    

    

    

    

    

    

    


Blíži sa koniec klasických kotlov

 • Opraviť, vymeniť, prestaviť ? 

  • Zavedenie smernice o ekodizajne energeticky významných výrobkov znamená aj to, že takmer všetky nekondenzačné plynové kotly Wolf budú vyradené z výrobného programu.

    

   Servis a oprava

   Súčasné zariadenia sa môžu prevádzkovať aj po stanovenom termíne. Dôležitý preto zostáva pravidelný servis týchto kotlov.

    

   Výmena

   Práve v bytových domoch má zmysel skontrolovať všetky nekondenzačné kotly a tie, ktoré už „zostarli“, vymeniť pred požadovaným termínom. Kombinácia nekondenzačného kotla a kondenzačného kotla so spoločným odvodom spalín nebude možná.

    

   Odporúčaná náhrada

   Kondenzačné kotly Wolf s technológiou BlueStream® presviedčajú minimálnou spotrebou a nízkou náročnosťou na servis. Vďaka tomu predstavujú investíciu, ktorá sa vyplatí. To môže byť dobrý predajný argument pre súkromných individuálnych zákazníkov ako aj pre spoločenstvá bytových vlastníkov, bytové družstvá, či investorov bytovej výstavby. 


 • ERP ŠTÍTOK VÝROBKU /
   TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

 • ERP ŠTÍTOK ZOSTAVY /
   TECHNICKÝ LIST ZOSTAVY